Bir Ses Ver

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında,

İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla;

· Yoksul ve muhtaç durumundaki,

· Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları,

· Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek kişilere yönelik yardımları yapar.

Kimlere Engelli Maaşı ödenir

65 yaşını doldurmuş, vatandaşlar ile özürlü kimselerden kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı il

Engelli Maaşı başvurusu nereye yapılır

Engelli maaşı için başvuru kaymakamlıklara yapılmaktadır.

Başvuru esnasında yapılacaklar ve gerekli evraklar:

· Konuyla ilgili matbu evraklar doldurulacaktır. Evraklar;

Tapu-Mal bildirimlei belgesi

Sağlık Kurulu Raporu için hastaneye sevk

Vukuatlı Nüfus Cüzdanı kayıt örneği tamamlanarak, kendilerine 2022 sayılı Yasadan faydalandıklarına dair kart verilecektir.

Engelli Maaşı alanların hakları

Engelli Maaşı alanların hakları

Üç ayda bir maaş alırlar.

Devlet Hastanelerinden ücretsiz muayene (İlaç giderlerini kendileri karşılayacaklardır.)

Hastaneye yatarak tedavi oldukları taktirde, tüm hastane masrafları karşılanacaktır.

Sigortalı Çalışanın Engelli yakınına maaş bağlama

17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile (21. maddesi) ek 37. madde eklenmiştir. Buna göre;

Engellilerin yasal hakları ve imtiyazları

SAKATLARIN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜK


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.2.1987, No: 87/11545
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16.3.1987, No: 19402

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Tarif ve Deyimler

Kapsam
Madde 1 - Elli ve daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıstırılması zorunlu sakatların nitelikleri,çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışına bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, İş ve İşçi Bulma Kurumunca mesleğe kazandırılmaları,işverenlerce nasıl işe alınacakları, bu Tüzükte gösterilmiştir.

Tanım (1)

Maddeler Halinde Engelli Hakları

1. Devlet tiyatroları, gösterilerini engellilere ücretsiz sunmaktadır.

2. Türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda engelliler %40 indirimden yararlanabilir.

3. Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde engelliler %20 indirimden yararlanabilir.

4. Telsim (Cep Özel Engelliler) - Turkcell (Destekcell) Cep Telefonlarında Görüşme Ücretinden İndirimli Olarak Yararlanılabilir.

5. Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte engelliler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır.

6. Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayılı kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir.

Engelli Haftaları

ENGELLİLER İLE İLGİLİ HAFTA VE GÜNLER

7–14 OCAK: BEYAZ BASTON KÖRLER HAFTASI
21 MART: DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ
2 NİSAN: DÜNYA OTİZM GÜNÜ
10–16 MAYIS: ENGELLİLER HAFTASI
11 MAYIS: GÖRMEYENLER GÜNÜ
12 MAYIS: İŞİTME VE KONUŞMA KUSURLULARI GÜNÜ
13 MAYIS: ORTOPEDİK ENGELLİLER GÜNÜ
14 MAYIS: RUHSAL VE ZİHİNSEL ENGELLİLER GÜNÜ
15 MAYIS: GÜÇSÜZ YAŞLILAR VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR GÜNÜ
8–14 HAZİRAN: EPİLEPSİ HAFTASI
10 EKİM: DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ
15 EKİM: DÜNYA KÖRLER GÜNÜ
3 ARALIK: DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ