Bir Ses Ver

Hakkı Bulut'tan Fazıl Say'a tepki dolu sözler...

Arabesk müzik sanatçısı Hakkı Bulut, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 'Arabeski sevmek vatan hainliğidir' sözlerine tepki gösterdi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 'Arabeski sevmek vatan hainliğidir' sözlerine tepki gösteren arabesk müzik sanatçısı Hakkı Bulut, "Adamın değeri 5 kuruş etmiyor. Kalkıyor müziğimize, bize, bizi dinleyenlere vatan haini diyor. Eğer arabesk vatan hainliğiyse, ben vatan hainiyim" dedi.

Sağlık kurulu raporu alırkenki çileler bitiyor

Engellilerin sağlık kurulu raporu alma çilesi bitiyor. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle, engelliler 20 iş günü içerisinde raporlarını alabilecekler. Yüzde 20 özür oranı olan çocuklar da özel eğitimden yararlanabilecek. Yüzde 50 oranında özür oranı olan kişiler de 'ağır özürlü' olarak kabul edilecek.

Diyanet’ten ‘engellilere iyi davranın’ mesajı

Türkiye’de her il ve ilçede bulunan “merkezi camiler” engelli vatandaşlara göre yeniden düzenlenecek.

Camiler “engellilere göre” düzenlenecek

Türkiye’de her il ve ilçede bulunan “merkezi camiler” engelli vatandaşlara göre yeniden düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, camilere giriş çıkışlarda sorunlar yaşayan engelli vatandaşların talepleri üzerine yapılacak düzenlemenin en kısa zamanda bir genelgeyle hayata geçirileceğini söyledi.

İş Kazalarında Yapılacak Adli ve İdari İşlemler

Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. Ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. Ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır.

Diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir.
Bunlar;

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN KARŞILAŞABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren iş kanununun 'Ceza Hükümleri ' başlığı taşıyan 97-108 nci maddelerinde belirtilen cezalara muhatap olacaktır.

Bu cezalar idari nitelikte cezalar olup, uygulanması için kaza meydana gelmesi gerekmez.

Işverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymaması, suçun oluşması için kafidir.

Cezalar hayati tehlike arzeden noksanların bulunması halinde noksanlar giderilinceye kadar işin bir bölümünü durdurma veya kapatma şeklinde veya idari para cezaları şeklinde uygulanır.

İŞ KAZASINDA İŞVERENCE YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

a- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar ( S.S.K sağlık tesislerine işyeri vizite kağıdı ile ulaştırılıncağı ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

b- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince imzalanır.

İŞ KAZALARINDA YAPILACAK İDARİ VE ADLİ İŞLEMLER

Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. Ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. Ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır.

Diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir.
Bunlar;

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN KARŞILAŞABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren iş kanununun 'Ceza Hükümleri ' başlığı taşıyan 97-108 nci maddelerinde belirtilen cezalara muhatap olacaktır.

Bu cezalar idari nitelikte cezalar olup, uygulanması için kaza meydana gelmesi gerekmez.

Işverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymaması, suçun oluşması için kafidir.

Cezalar hayati tehlike arzeden noksanların bulunması halinde noksanlar giderilinceye kadar işin bir bölümünü durdurma veya kapatma şeklinde veya idari para cezaları şeklinde uygulanır.

İŞ KAZASINDA İŞVERENCE YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

a- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar ( S.S.K sağlık tesislerine işyeri vizite kağıdı ile ulaştırılıncağı ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

b- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince imzalanır.

Sosyal güvenlik reformu iş kazalarının bildirilmesinde neleri değiştiriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşkilat yapısını düzenleyen 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ve bu kurumun uygulayacağı 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile ülkemizde gerçek anlamda "Sosyal güvenlik reformu" olarak nitelendirilebilecek olan yeni bir dönem başlamaktadır. Sosyal güvenlik reformunda işverenler yönünden önemli bir değişiklik de iş kazalarının bildirilmesi ve soruşturulmasında yapılmıştır. 5510 sayılı kanun esas olarak SSK mevzuatındaki uygulamaları esas alarak çıkarılmış ise de, bazı yeni düzenlemeler de getirilmiştir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ

(Not 1: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 :...İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
(Not 2: Sosyal Sigortalar Kanunu 27. maddesi: İş Kazasını Bildirme: İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır.

İş kazaları hakkında bilmemiz gerekenler

Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması şart değildir. Kaza anında bir belirti görülmeyebilir. Ancak sonradan ortaya çıkan bedeni ve ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu doktor raporu ile tespit edilirse bu kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazasına uğrayan işçinin sigortalı olup olmaması önemli midir?

Hayır. İş kazası geçiren işçi sigortasız bile olsa bağlı bulundukları SSK’ya yapılan bir
başvuru ile sigortalı işçilerin yararlandıkları bütün haklardan faydalanabilirler.

İş kazası olduğunda ilk ne yapılır?

İş Kazası Geçiren İşçilerin Ne Gibi Hakları Var?

Gebze’den bir metal işçisi Bundan 10 yıl önce iş kazası geçirmiştim. Ben ne ilk ne de sonuncuyum. Türkiye’de ve dünyada her yıl yüz binlerce işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor, sakat kalıyor. İstatistiklere bakılığında dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana geliyor. Ve her 15 saniyede bir işçi, her gün ise 6300 işçi iş kazaları ya da meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazalarından, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER

1- Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri ait yazı
2- İş kazalarında yapılması gereken idari işlemler yazısı
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı
4- Sigorta / Sigorta il müdürlüğüne iş kazası bildirim dilekçesi
5- İş kazası tutanağı
6- Adet İş Kazası Bildirim Formu

1- İş Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri:

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZ

ÇELİK AHMET ÇELİK


I- KONUNUN ÖZETİ


1- Sosyal Güvenlik Kurumlarının sigortalılara veya haksahiplerine bağladığı gelirler iki tür olup, biri belli bir süre prim ödemiş olmanın karşılığı olarak “ölüm veya malullük sigortası” dalından bağlanan aylıklar, öteki “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası”ndan yapılan yardımlar ve bağlanan gelirlerdir.

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI YARARLAR

Özürlü ;

Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,

Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),

Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilecektir.

Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilecektir.

VERGİ REFORM KANUNU İLE SAKATLARA GETİRİLEN HAKLAR

Mevcut uygulamada sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmaktaydı. Kabul edilen kanun ile aşağıda belirtilen yenilikler getirilmiştir.

· Ailesinde sakat bulunan ücretliler de sakatlık indiriminden yararlanacaklardır.

· Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler de sakatlık indiriminden yararlanacaktır.

· Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı da aynı şartlarla sakatlık indiriminden yararlanabilecektir.

SAKATLIK İNDİRİMLERİ

% 80’ini kaybedenler, birinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler, özel indirim tutarının 8 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.

% 60’nı kaybedenler, ikinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 4 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.

% 40’nı üçüncü derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 2 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.